Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

Gemeentelijke
  monumenten
Oud Loosdrecht
 
 
Bron: Monumentenlijst gemeente Wijdemeren
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 3-5
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 3-5.
Monumentnummers: LOO-24a en LOO-24b
Voormalige langhuisboerderij met dwars geplaatst woonhuis, vermoedelijk in het derde kwart van de negentiende eeuw opgetrokken. Vrijstaand pand van 1 bouwlaag op T-vormige plattegrond, schuin aan de weg gelegen. Symmetrische voorgevel van 5 vensterassen waarvan de middelste een deur vormt. Het pand is intern opgedeeld in 2 woonhuizen.
 
Oud Loosdrechtsedijk 40.
Oud Loosdrechtsedijk 40.
Monumentnummer: LSD2010-8
Oud-Loosdrechtsedijk 40 is een opvallende verschijning aan de Oud-Loosdrechtsedijk en draagt bij aan historische agrarische karakter van dit deel van de gemeente. De 19e eeuwse hallehuisboerderij is een uitzondering tussen oudere boerderijen. Verschillende opmerkelijke bouwkundige details zijn bewaard gebleven, waaronder de met tegeltjes versierde boogtrommels en het glas-in-lood in de bovenramen. De stal is vanwege het bouwvolume en de kapconstructie een essentieel element voor de herkenbaarheid van Oud-Loosdrechtsedijk 40 als voormalige boerderij en draagt zo bij aan de monumentale waarde van het gehele pand.
 
Oud Loosdrechtsedijk 41
 
Oud Loosdrechtsedijk 41.
Monumentnummer: LOO-025
Boerderij, vermoedelijk in het midden van de negentiende eeuw opgetrokken. Het zadeldak van het woonhuis met de nok evenwijdig aan de weg en het lessenaarsdak op de aanbouw tegen de achtergevel zijn gedekt met gesmoorde VOH-pannen. De voorgevel  bezit 3 vensteropeningen met een schuifvenster met een ongedeeld onderraam en een tweeruits bovenraam. De vensteropeningen zijn afsluitbaar met luiken. De gevel wordt beëindigd in zinken bakgoot in ijzeren beugels.
 
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 48-50.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 48-50.
Monumentnummer: LOO-026a en LOO-26b
Voormalige dwarshuisboerderij, vermoedelijk in het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken. Vrijstaand pand van 1 bouwlaag op T-vormige plattegrond, schuin aan de weg gelegen. Symmetrische voorgevel van 5 vensterassen waarvan de middelste een deur vormt.
 
 
 
 
’s-Gravelandsevaartweg 2.
 
 
’s-Gravelandsevaartweg 2.
Monumentnummer: LOO2010-29
.s-Gravelandsevaartweg 2 is van cultuurhistorische waarde als bijzondere en binnen de gemeente zeldzaam voorbeeld van de typologie van een pakhuis van een veerschipper. Het 19e eeuwse pand is beeldbepalende gelegen aan de 's-Gravelandsevaart, waarmee het van oorsprong een functionele relatie heeft. Verder heeft het pakhuis architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere voorgevel met een neoclassicistische vormgeving. .s-Gravelandsevaartweg 2 is zeer gaaf gebleven.
 
 
  
Oud Loosdrechtsedijk 124.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 124.
Monumentnummer: LOO-027
Nederlands Gereformeerde Kerk, gebouwd in 1868. Archtectonische opzet in een door het neoclassicisme geïnspireerde vormgeving. Het kerkgebouw op een rechthoekig grondplan ligt terug van de openbare weg. De voorgevel is symmetrisch van opzet met op de buitenhoeken vlakke hoekpilasters, die met een klein kapiteel ter hoogte van de kapvoet zijn bekroond.De gevels zijn gepleisterd en voor wat betreft de voorgevel voorzien van imitatie-lintvoegen. De zijgevels zijn met pilasters verdeeld in vijf velden.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 128.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 128.
Monumentnummer: LOO2010-28
Oud-Loosdrechtsedijk 128 is van cultuurhistorische waarde als pastorie in Oud-Loosdrecht. Oud-Loosdrechtsedijk 128 vormt samen met de naastgelegen Gereformeerde kerk een voor Loosdrecht belangrijk cultuurhistorisch ensemle. Daarnaast heeft de woning architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een voornaam woonhuis met opvallende portiek, serre en samengesteld dak. Oud-Loosdrechtsedijk 128 is redelijk gaaf gebleven.
 
Oud Loosdrechtsedijk 141.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 141.
Monumentnummer: LSD2010-9
Oud-Loosdrechtsedijk 141 is van waarde als exponent van de suburbanisatie, die vanaf de jaren 1920 in Loosdrecht op gang kwam. De opvallende architectuur van de villa bepaald het aanzicht in dit deel van Oud-Loosdrecht. Onder andere elementen zoals de hoog opgaande samengestelde schildkap en de schoorsteen met klok en paraboolvorming venster geven het pand veel karakter. Het exterieur van Oud-Loosdrechtsedijk 141 is redelijk oorspronkelijk gebleven.
 
Oud Loosdrechtsedijk 147-Traf.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 147 Traf.  Transformatorhuisje
Monumentnummer: LOO2010-12
Oud-Loosdrechtsedijk 147 Traf is beeldbepalend gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Het transformatorhuisje heeft cultuurhistorische waarde vanwege de funtie en typologie van het gebouw. Oud-Loosdrechtsedijk 147 Traf is verder van waarde als uitdrukking van welstandsbeleid in de jaren 1930 in de provincie. Het ontwerp van het pand is kenmerkend voor de toen heersende architectuuropvatingen. Vanwege het opvallende en hoogopgaande tentdak, de geprononceerde ventilatieschachten en de bewerkte metalen deur is het pand architectuurhistorisch waardevol.
 
Oud Loosdrechtsedijk 238.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 238.  "Dunne Dirk" voorheen "Zomerlust"
Monumentnummer: LOO2010-20
Oud-Loosdrechtsedijk 238 is van cultuurhistorische waarde als zeldzaam bewaard gebleven ensemble van een in oorsprong 19e eeuws café met veranda en stalhouderij en is als zodanig ook goed herkenbaar. Café De Dunne Dirk is daarnaast één van de weinige bewaard gebleven historische horecagelegenheden in Loosdrecht. Het café is beeldbepalend gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk en dichtbij de Nederlands Hervormde Kerk. Vanwege de aan de voorkant gelegen veranda en samengestelde mansardekap heeft het gebouw ook architectuurhistorische waarde.
 
Oud Loosdrechtsedijk 241.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 241.
Monumentnummer: LOO-030
Woonhuis met een bouwlaag met kap, gebouwd omstreeks 1900 in traditionele stijl.De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband, wit geschilderd, met toepassing van een gepleisterde zwart geschilderde plint.De voorgevel met deur in het midden en aan weerszijden een schuifvenster met een zesruits onder- en een drieruits bovenraam. De achterzijde is onder een plat dak vrijwel over de volle breedte uitgebouwd.
 
Oud Loosdrechtsedijk 243.
Oud Loosdrechtsedijk 243.
Monumentnummer: LOO-031
Voormalige diaconie en weeshuis, gebouwd in 1791. In 1907 naar ontwerp van arcitect J.H. van Slot verbouwd. Het pand op rechthoekig grondplan in een bouwlaag met kap, ligt vrij ver van de weg en met de nok loodrecht gesitueerd op de weg. De gevels zijn allen voorzienvan vlak pleisterwerk.
 
Oud Loosdrechtsedijk 262.
 
Oud Loosdrechtsedijk 262.
Monumentnummer: LOO-032
Voormalige boerderij met dwars geplaatst woonhuis, vermoedelijk in de eerste helft van de negentiende eeuw opgetrokken. Verbouwd tot woonhuis. De gevels van het pand zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband en wit geschilderd. Het zadeldak van het voorhuis is gedekt met riet en voorzien van een gesmoorde rietvorst. Aan beide zijden van het zadeldak van de achterbouw staan later toegevoegde dakkapellen.
 
Oud Loosdrechtsedijk 267.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 267.
Monumentnummer: LOO2010-21
Oud-Loosdrechtsedijk 267 is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een zomerhuis uit de jaren 1930. Het pand is daarmee een uitdrukking van de ontwikkeling van Loosdrecht tot toeristische trekpleister. De woning is samen met Oud-Loosdrechtsedijk 269 een behouden gebleven en zeldzaam ensemble van zomerhuizen. Deze waarde wordt nog vergroot door de inrichting van de beide kavels. De architectuur van Oud-Loosdrechtsedijk 267 met opvallende dakvorm, ramen met roedeverdeling en entree is karakteristiek voor de toenmalige stijlopvattingen. Het exterieur van het pand is gaaf gebleven.
 
Oud Loosdrechtsedijk 269.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 269.
Monumentnummer: LOO2010-22
Oud-Loosdrechtsedijk 269 is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een zomerhuis uit de jaren 1930. Het pand is daarmee een uitdrukking van de ontwikkeling van Loosdrecht tot toeristische trekpleister. De woning is samen met Oud-Loosdrechtsedijk 267 een behouden gebleven en zeldzaam ensemble van zomerhuizen. Deze waarde wordt nog vergroot door de inrichting van de beide kavels. De architectuur van Oud-Loosdrechtsedijk 269 met hoog puntdak met dakkapellen, raamkozijnen met roedeverdeling en opvallende entree is karakteristiek voor de toenmalige stijlopvattingen. De vorm van de kap met oorspronkelijke dakkapellen en de voorgevel zijn nog gaaf.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 270.
 
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 270. El Agelas
Monumentnummer: LOO2010-10
Oud-Loosdrechtsedijk 270 heeft grote cultuurhistorische waarden, want het pand is een zeldzaam relict van de agrarische activiteit in dit deel van de gemeente. Het pand is nog goed herkenbaar als historische boerderij. Bouwkundige details als de stalramen, de schuifvensters en de dakbedekking vergroten het monumentale karakter. Belangrijk onderdeel van de waardering van Oud-Loosdrechtsedijk 270 zijn de aanzienlijke ensemblewaarden. Het voormalig agrarisch karakter wordt namelijk zeer vergroot door het informeel samenstel van gebouwen op het erf. Naast de boerderij zijn ook een monumentale hooiberg en voormalige schuur aanwezig. De voormalige boerderij is beeldbepalend gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 281.
Oud Loosdrechtsedijk 281.
Monumentnummer: LOO-033
Woonhuis, voormalig vervenershuisje, in een bouwlaag met kap, gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, vlak gepleisterd. Rechts verbonden aan een nieuw gedeelte. De voorgevel is asymmetrisch met 3 vensterassen. De vensteropeningen zijn met luiken afsluitbaar. Het zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg is gedekt met riet. In het midden van de nok staat een gemetselde schoorsteen.
 
 
Oud Loosdrechtsedijk 282-284.
 
Oud Loosdrechtsedijk 282-284.
Monumentnummer: LOO2010-02
Hornlust is het enige overgebleven als zodanig ontworpen dubbel woonhuis aan de Oud-Loosdrechtsedijk uit het begin van de 20e eeuw. Het pand is beeldbepalend gelegen aan deze weg en draagt bij aan het historisch aanzicht van Oud-Loosdrecht. Het pand heeft enkele karakteristieke details waartoe behoren de dakerkers en de brede segmentbogen. Het pand is voor wat betreft de voorgevel en zijgevels zeer gaaf gebleven.
 
Oud Loosdrechtsedijk 294.
Oud Loosdrechtsedijk 294.
Monumentnummer:LOO2010-03
Oud-Loosdrechtsedijk 294 behoort tot de oudere bebouwing in dit deel van Oud-Loosdrecht. Het vrijstaande eenbeukige huis is beeldbepalend gelegen aan het westelijk eind van Oud-Loosdrechtsedijk. Oorspronkelijke details, zoals de T-vensters, de blokbepleistering, de Oud Hollandse pannen en delen van het interieur, zijn goed bewaard gebleven.
 
 
Veendijk 8.
Veendijk 8. "De Boerderij"
Monumentnummer: LOO2010-13
Veendijk 8 is van waarde vanwege de bijzondere ligging aan de Veendijk en het water. De schaal en stijl is vergelijkbaar met de andere zomerhuizen die rond 1930 aan de Veendijk in opdracht van welgestelden uit de wijde omgeving werden gebouwd. De woning is verder van waarde vanwege het bijzondere expressionistische ontwerp van de archtect A.H. van Wamelen. Het pand is een opvallend samenspel van horizontale en verticale lijnen, van houten en bakstenen delen en van in- en uitspringende bouwdelen. Het pand is verder van waarde vanwege de houten vensters met roedeverdeling en luiken, de vlechtingen in het metselwerk en de bijzondere halfronde afsluiting van een schoorsteen. Ten slotte is het pand van waarde vanwege de aanzienlijke gaafheid van het exterieur.
 
 
Veendijk 9.
 
 
 
 
Veendijk 9. Haaswijk
Monumentnummer: LOO2010-30
Veendijk 9 is van waarde vanwege de bijzondere ligging aan de Veendijk en het water. De schaal en stijl is vergelijkbaar met de andere zomerhuizen die rond 1930 aan de Veendijk in opdracht van welgestelden uit de wijde omgeving werden gebouwd. De woning is een uitdrukking van de ontwikkeling van Loosdrecht tot toeristische trekpleister. De architectuur van Veendijk 9 met samengesteld rieten dak, opvallende entree, ronde ramen, terras met gepotdekselde planken en opvallend balkon is kenmerkend voor de toenmalige stijlopvattingen. Het gebruik van riet is kenmerkend voor de vele zomerhuizen die in Loosdrecht gebouwd zijn. Het exterieur van Veendijk 9 is redelijk gaaf gebleven.
 
Veendijk 14.
Veendijk 14.
Monumentnummer: LOO2010-23
Veendijk 14 is van waarde vanwege de bijzondere ligging aan de Veendijk en het water. De schaal en het ontwerp van de architect C.A. Kreune is vergelijkbaar met de andere zomerhuizen die rond 1930 aan de Veendijk in opdracht van welgestelden uit de wijde omgeving werden gebouwd. De woning is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van Loosdrecht tot toeristische trekpleister. De architectuur van Veendijk 14 met hoogopgaand dak, de opvallende garagedeuren met rechts een ronde gemetselde muurdam en ramen met roedeverdeling is karakteristiek voor de toenmalige stijlopvattingen. Het gebruik van riet en gepotdekselde planken is kenmerkend voor de vele zomerhuizen die in Loosdrecht gebouwd zijn. Het exterieur van Veendijk 14 is redelijk gaaf gebleven.
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]