Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Financiering

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Financiering Monumenten
Restauratiefonds-hypotheek
De Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annu´taire wijze wordt afgelost met een lage rente. De hoogte van de lening is afhankelijk van de onderhoudskosten van uw restauratie, verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. U vraagt de hypotheek aan nadat de onderhoudskosten zijn vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumenten (doorlooptijd: 10 weken) en voordat u begint met de werkzaamheden. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.
 
Restauratiefondsplus-hypotheek
Gaat u binnenkort een omvangrijke restauratie uitvoeren van een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.
De Restauratiefondsplus-hypotheek is een lening met een lage rente, voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. De Restauratiefondsplus-hypotheek is 10 jaar lang overdraagbaar. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. Let op: er zijn ook nadelen en risico's aan deze leningsvorm verbonden.
 
Cultuurfonds-hypotheek
Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente voor gemeentelijke of provinciale monumenten. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente,
met een minimum van 1,5%.
 
Noord-Hollands Fonds voor Monumenten: Woonhuizen
Bent u eigenaar van een provinciaal monument met woonfunctie in Noord-Holland, en bent u van plan om te gaan restaureren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek.
De provincie Noord-Holland is bezig met de herijking van de provinciale monumentenlijst. Sommige panden zullen dan niet meer beschermd worden door de provincie en van deze monumentenlijst verdwijnen. Bent u eigenaar van een dergelijk pand? Dan kunt u  tot drie jaar nadat uw pand van de lijst 'gehaald' is, nog een aanvraag indienen voor de laagrentende lening uit het Noord-Hollands Monumentenfonds. De provincie zal u hierover informeren.
 
Monumenten-Hypotheek
Voor een deel van de onderhoudskosten van uw monument kunt u een lening met lage rente of subsidie aanvragen. Maar vaak zijn er ook kosten die voor uw eigen rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken of badkamer, of duurzaamheidsmaatregelen, maar ook de aankoop van het pand. Dit kan gefinancierd, mits de aankoop wordt gevolgd door een (grote) restauratie of onderhoudsbeurt.
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Financiering] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]