Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

Gemeentelijke
  monumenten
Nieuw Loosdrecht   
 
Bron: Monumentenlijst gemeente Wijdemeren
 
 
    
Nieuw Loosdrechtsedijk
 
Nieuw Loosdrechtsedijk
Monumentnummer: LSD2010-01
Het oorlogsmonument van Nieuw-Loosdrecht, geplaatst in een plantsoen naar ontwerp van D. Haspels, is van waarde als bijzondere uitdrukking van de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Het beeld is een werk van de beeldhouwer Paul Grťgoire. Zowel beeld als plantsoen zijn zorgvuldig vormgegeven door een beeldhouwer en tuinarchitect die ook elders in Nederland betrokken waren bij de vormgeving van oorlogsgedenkplekken. Nader onderzoek naar de oorspronkelijke tuinaanleg is aan te bevelen, aangezien op dit moment hiervan alleen een schetsplan bekend is. De prominente situering tegenover het toenmalige gemeentehuis van Loosdrecht en dichtbij de plek waar de Duitse bezettingsmacht een deel van de slachtoffers heeft gefusilleerd is opmerkelijk. Daarnaast is het op latere datum bijgeplaatste Joods gedenkteken van waarde als exponent van de in het laatste kwart van de 20e eeuw toenemende aandacht voor het lot van de joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 2-4 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 2-4.
Monumentnummer: LOO-001
Voormalig gemeentehuis, gebouwd in 1880 naar een ontwerp van de Haarlemse architect D.E.L. van den Arend als gemeentehuis annex dokterswoning en postkantoor, op rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen met kap. Neoclassicistische architectonische vormgeving. In de loop van de tijd is er veel aangebouwd. De laatste aanbouw zit aan de linkerzijkant en was de voormalige raadszaal van de gemeente Loosdrecht.
Nieuw Loosdrechtsedijk 6.
Nieuw Loosdrechtsedijk 6.
Monumentnummer: LOO2010-15
Nieuw-Loosdrechtsedijk 6 is beeldbepalend gelegen bij de T-spitsing van de Molenmeent met de Oud- en Nieuw-Loosdrechtsedijk. De grotendeels vrijstaande woning uit het begin van de 20e eeuw is in Loosdrecht redelijk zeldzaam in schaal en stijl. De woning heeft vanwege de detaillering architectonische waarde. Dit geldt met name voor de accentueringen met gele baksteen in de voorgevel, de voordeur, de houten omlijsting van de dakkapel en de windveren. Het exterieur van de woning is met uitzondering van de achtergevel gaaf gebleven.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 7
Nieuw Loosdrechtsedijk 7.
Monumentnummer: LSD2010-4
De telefooncentrale onder schilddak is met de voorgevel schuin gelegen aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk, dichtbij het voormalig gemeentehuis van Loosdrecht en dichtbij de uitbreidingswijk. De lengteas van het gebouw volgt de verkaveling van de voormalige akkers en de oriŽntatie van de oudere bebouwing van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. In het voorste gedeelte van het pand is een klein kantoorgedeelte, daarachter bevindt zich de machinezaal. Alle gevels zijn gemetseld met rode handvorm Vechtformaat bakstenen in wild verband. De gevels zijn geborsteld gevoegd. De plint is van geelgrijze kunststeen en de gevels worden afgesloten door een overhoekse muizentand met daarboven een witgeschilderde betonrand. Langs de dakrand is een schampgoot aanwezig.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 38.
 
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 38.  "In de Woelige Stal"
Monumentnummer: LSD2010-24
Nieuw-Loosdrechtsedijk 38 is van cultuurhistorische waarde als voorname villa uit omstreeks 1930 in dit deel van Nieuw-Loosdrecht. Het ontwerp van de Hilversumse architect E.G. Middag heeft architectuurhistorische waarde als gaaf en bijzonder voorbeeld van de toen geldende ontwerpopvattingen. Met name de vensteropeningen met luiken en glas-in-lood op de begane grond, de entree met in samenhang ontworpen plantenbak en geprofileerde pilaren en de erker in de voorgevel op de eerste verdieping zijn opmerkelijke bouwkundige details.
 
 
Nootweg 33.
 
 
Nootweg 33.
Monumentnummer: LOO2010-18
Nootweg 33 is beeldbepalend gelegen aan de Nootweg en in het verlengde van de Luitgardeweg. De burgerwoning, gebouwd door plaatselijk aannemer Streefkerk, heeft vanwege de rijke detaillering architectonische waarde. Dit geldt met name voor de accentueringen met gele baksteen in de voorgevel en het portiek met tegellambrisering. De voorgevel en de rechter zijgevel zijn redelijk gaaf gebleven.
 
  
Nootweg 79.
 
 
 
Nootweg 79. Rooms-Katholieke Sint-Paulus Kapel
Monumentnummer: LOO2010-19
Nootweg 79 is beeldbepalend gelegen aan de Nootweg. Het pand is van cultuurhistorische waarde als zeer zeldzaam voorbeeld van een Rooms-katholieke kapel in een verbouwde stal. Daarnaast is de kapel een fysieke uitdrukking van de geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Loosdrecht. Aan de noordzijde is het gebouw vanwege de architectuur van het portaal en met name vanwege de klokkenstoel goed herkenbaar als kapel. Ook in het interieur komt de religieuze functie tot uiting door gebrandschilderd glas, enkele kunstuitingen en de verhoogde gebintregel in de middenas van de kapel. Daarnaast is Nootweg 79 van waarde als redelijk bewaard relict van de agrarische bebouwing uit het begin van de 20e eeuw aan de Nootweg. Deze waarde is herkenbaar aan de hoofdvorm en wordt versterkt door de vrijstaande ligging, die met name aan de Nootweg goed zichtbaar is. Het interieur en exterieur van het woonhuis is redelijk gaaf.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 45 / Nootweg 2.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 45 / Nootweg 2.
Monumentnummer: LOO2010-27
Nootweg 2/Nieuw-Loosdrechtsedijk 45 is zeer beeldbepalend gelegen aan de T-spitsing Nieuw-Loosdrechtsedijk/ Nootweg. Het pand is van cultuurhistorische waarde als voormalig herenhuis van voor de dorpsgeschiedenis bekende bewoners zoals burgemeester Roijaards en jonkheer Van Sypesteyn. Daarnaast is het herenhuis van geografische en ensemblewaarde als een vroeg voorbeeld van bebouwing aan de Nootweg. Het herenhuis heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voorname architectonische opzet met bouwkundige details zoals de erker, de lisenen, het imitatievoegwerk en verbijzonderingen bij de vensteropeningen. De hoofdmassa van het huis en de gevels gericht op de Nootweg en de Nieuw-Loosdrechtsedijk zijn redelijk gaaf gebleven.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 53 / Luitgardeweg 2a.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 53 / Luitgardeweg 2a.
Monumentnummer: LOO2010-11
Luitgardeweg 2a/Nieuw-Loosdrechtsedijk 53 is van cultuurhistorische waarde als voormalig stalgebouw van de villa Jachtlust (Nieuw-Loosdrechtsedijk 59). Opdrachtgever van het stalgebouw was de toenmalige eigenaar van de villa, wethouder Sprenger. Het ensemble van villa, tuin en stalgebouw is opmerkelijk in Loosdrecht. De oorspronkelijke functie van Luitgardeweg 2a/Nieuw-Loosdrechtsedijk 53 is nog goed zichtbaar aan de grote staldeuren en behouden gebleven stalramen. Het pand heeft voor de voormalige gemeente Loosdrecht opmerkelijke architectonische kwaliteiten. Vanwege de decoratie en de oorspronkelijke functie van het pand neemt het in het oeuvre van de Hilversumse architect B.H. Bakker een bijzondere plaats in. Het voormalig stalgebouw heeft een bijzondere ornamentiek. Deze komt met name tot uitdrukking in de detaillering van de staldeuren en ramen, de smeedijzeren windvaan en het overvloedig gebruik van siermetselwerk. Delen van het interieur zijn behouden gebleven.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 55.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 55.  Gereformeerde Kerk
Monumentnummer: LSD2010-5
De Gereformeerde Kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 is een oorspronkelijk uiting van de Doleantie in Loosdrecht. Het huidige kerkgebouw is ten dele nog steeds het eerste kerkgebouw waar de gemeente in samenkwam. De situering tussen twee oude boerderijen benadrukt het oorspronkelijke geÔmproviseerde karakter van de kerk. Het ontwerp van de verbouwing van de kerk door de architect B.W. Plooij heeft een sobere kwaliteit. Opvallend is hoe het verbouwingsplan oude bouwdelen van de kerk in zich opneemt. De nog altijd in gebruik zijnde kerk is door de kerkgemeente elke keer aan de eisen van de tijd aangepast, waarbij echter oude sporen behouden zijn gebleven.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 59.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 59.
Monumentnummer: LOO-002
Landhuis met een bouwlaag met kap, gebouwd in 1907 in traditionele stijl. De gevels van het pand zijn voorzien van een vlakke bepleistering, waarin de strekken boven de gevelopeningen zijn uitgespaard. Het pleisterwerk is wit geschilderd met een zwarte plint. IJzeren siermuurankers zijn op alle gevels toegepast. De naar de straat gerichte gevel is asymmetrisch van opzet met een geveltop aan de rechterzijde. In het lagere linker-, zowel als het rechterdeel is op een respectievelijk twee niveaus een kruiskozijn toegepast.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 65.
Nieuw Loosdrechtsedijk 65.
Monumentnummer: LSD2010-6
De Terpstraschool is van belang vanwege de sociaal-culturele ontwikkeling van Loosdrecht. De Gereformeerde school toont de historische oorsprong van het huidige onderwijssysteem.
Daarnaast is het ontwerp van de Utrechtse architect Gassenaar, met simpele maar krachtige vormen, een karakteristiek voorbeeld van de toen in zwang zijnde stijlopvattingen. De karakteristieke paraboolvormige ingangspartij en de tegeltableaus in het interieur vergroten de monumentale waarden van het pand.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 69.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 69.
Monumentnummer: LOO-003
Woonhuis in een bouwlaag met kap, gebouwd in 1926 in traditionele stijl. De gevels zijn opgetrokken in licht-bruinrode baksteen in kruisverband, met toepassing van een plint in donker-bruine baksteen.De voorgevel van het met de nok evenwijdig aan de weg gesitueerde pand, bezit vier vensterassen. De buitenste assen bevatten een vensteropening met enigszins getoogde bovendorpel, waarin een schuifvenster met ongedeeld onder- en bovenraam. De achterzijde is onder een plat dak over de volle breedte uitgebouwd.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 75.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 75.
Monumentnummer: LOO-004
Voormalige boerderij nu woonhuis, gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband met toepassing van een grijs geschilderde plint in pleister. De voorgevel van het loodrecht op de weg gesitueerde pand is symmetrisch van opzet, met op de begane grond vier vensteropeningen met schuifvensters met een ongedeeld onderraam en een bovenraam met glas-in-loodvulling. De openingen zijn afsluitbaar met luiken.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 84.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 84.
Monumentnummer: LOO-005
Voormalige kop-romp boerderij, met een in 1921 nieuw gebouwd dwars geplaatst woonhuis, vermoedelijk in oorsprong opgetrokken in het laatste kwart van de negentiende eeuw. De gevels van het woonhuis zijn opgetrokken in donker-bruinrode baksteen in halfsteens verband. De voorgevel is in de middenas hoger opgetrokken als geveltop. De indeling is symmetrisch. In het midden bevindt zich een driezijdige erker-uitbouw met in het gemetselde gevelvlak opgenomen drie gekoppelde kozijnen met elk een schuifvenster met een ongedeeld onderraam en een tweeruits bovenraam met geel glas. De onderramen zijn afsluitbaar met luiken, die zijn voorzien van een beschildering met een gestileerde schedel van een koe.
 
 
   
Nieuw Loosdrechtsedijk 88.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 88.
Monumentnummer: LOO2010-17
Nieuw-Loosdrechtsedijk 88a is van cultuurhistorische waarde als bewaard gebleven ensemble van woonhuis met atelier voor de lokaal en nationaal bekende kunstenaar Pieter van Velzen uit 1955. Het pand is daarmee een relict van de artistieke ontwikkeling in Loosdrecht. Nieuw-Loosdrechtsedijk 88a is beeldbepalend aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk gelegen. De vormgeving van de woning is karakteristiek voor de architectuur uit de jaren 1950. De hoofdvorm van woonhuis en atelier zijn nog herkenbaar aanwezig. Verder is Nieuw-Loosdrechtsedijk 88a van architectuurhistorische waarde vanwege het reliŽf in het fries in de voorgevel. Dit is in Loosdrecht een bijzondere en uitzonderlijke kunstuiting aan een kunstenaarswoning uit de jaren 1950. De voorgevel en zijgevels van het woonhuis en de noordoostgevel van het atelier zijn redelijk gaaf gebleven.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 90.
 
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 90.
Monumentnummer: LOO-006
Woonhuis in een bouwlaag met hoge kap, gebouwd in 1930. Het woonhuis is verlengd naar achteren waardoor de hoofdbouwmassa vrijwel is verdubbeld, de uitvoering hiervan is met veel zorg voor het monumentale aspect uitgevoerd. De gevels zijn opgetrokken in licht-roodbruine baksteen in kruisverband met toepassing van een donkerder steen in de hoge plint. De voorgevel is opgebouwd uit een topgevel en aan de rechterzijde een aansluitend lager geveldeel. Aan de linkerzijde bevindt zich de lagere gevel van een serre-uitbouw. In de topgevel is op de begane grond een driezijdige erker uitgebouwd. Op de doorlopende gemetselde plint is een driezijdig kozijn met ongedeelde ramen geplaatst. De buitenste raamopeningen zijn met een luik afsluitbaar.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 97-99.
Nieuw Loosdrechtsedijk 97-99.
Monumentnummers: LOO-007 en LOO-007b
Voormalige langhuisboerderij, vermoedelijk omstreeks 1910 gebouwd. Het pand is intern opgedeeld in 2 woningen. De gevels van de met de nok loodrecht op de weg gesitueerde voormalige boerderij zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. Gele geglazuurde steen is toegepast in een rollaag als lekdorpel. Ongeglazuurde gele steen is in combinatie met de gewone gevelsteen toegepast in de licht getoogde strekken boven de gevelopeningen. De voorgevel is symmetrisch van opzet met in de middenas op de begane grond de entree (van nr.97). Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. In het rechter dakvlak staan drie niet oorspronkelijke dakkapellen.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 122.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 122.
Monumentnummer: LOO-008
Langhuisboerderij, in 1925 gebouwd. De gevels van de met de nok loodrecht op de weg gesitueerde boerderij zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband, met toepassing van een donkerder steen in de lage plint. De voorgevel is symmetrisch van opzet met op de begane grond vier vensteropeningen met een T-schuifvenster met een bovenraam met glas-in-loodvulling. De vensteropeningen zijn afsluitbaar met luiken. De linker zijgevel is voorzien van een latere uitbouw. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 177.
 
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 177.
Monumentnummer: LOO-009
Voormalige langhuisboerderij, nu woonhuis, in 1914 gebouwd. De gevels van de met de nok loodrecht op de weg gesitueerde boerderij zijn opgetrokken in licht-bruinrode baksteen, met toepassing van een donkerder steen in de lage plint. De voorgevel is symmetrisch van opzet met op de begane grond drie vensteropeningen met een schuifvenster met een ongedeeld onderraam en een bovenraam met glas-in-loodvulling. De vensteropeningen zijn afsluitbaar met luiken. De zwik onder de segmentboogvormige ontlastingsboog is voorzien van tegels.Op de verdieping bevindt zich een drielicht, waarvan het middendeel is voorzien van een halfrond bovenraam. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde VOH-pannen. In beide dakvlakken staat een later toegevoegde dakkapel.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 184.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 184.
Monumentnummer: LOO-010
Voormalige langhuisboerderij, nu woonhuis, in 1894 gebouwd. De gevels van de met de nok loodrecht op de weg gesitueerde boerderij zijn opgetrokken in donker-bruinrode baksteen in kruisverband, met toepassing van een gepleisterde lage plint. De gevel is symmetrisch van opzet met op de begane grond vier vensteropeningen met een schuifvenster met een ongedeeld onder- en bovenraam. De vensteropeningen zijn afsluitbaar met luiken. De zwik onder de segmentboogvormige ontlastingsboog is voorzien van tegels. Op de verdieping bevindt zich een drielicht, waarvan het middendeel is voorzien van een halfrond bovenraam. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Op het erf staat een schuur, waarvan de gevels zijn voorzien van een blokbepleistering.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 190-192.
Nieuw Loosdrechtsedijk 190-192.
Monumentnummer: LSD2010-7
Hallehuisboerderij Nieuw-Loosdrechtsedijk 190-192 draagt bij aan het agrarisch karakter van de lintbebouwing aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het agrarisch karakter van Nieuw-Loosdrechtsedijk 190-192 wordt versterkt door de op het erf aanwezige stal en hooiberg. Het zeer traditionele ontwerp van de boerderij van plaatselijk aannemer Hennipman heeft een harmonieus karakter. Verschillende oorspronkelijke details, waarbij de verschillende soorten raamkozijnen hier genoemd moeten worden, dragen hier aan bij. De hallehuisboerderij is zeer gaaf gebleven.
 
 
  
Nieuw Loosdrechtsedijk 233.
 
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 233.
Monumentnummer: LOO-012
Kleine villa (zomerhuisje) gebouwd omstreeks 1930. Het pand op een T-vormig grondvlak in een bouwlaag met kap is deels opgetrokken in houtskeletbouw, deels in baksteen. De gevels -voor zover niet in baksteen- zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. De voorgevel heeft een tweelicht met ongedeelde ramen met schijn-buitenluiken; een vierruits raam; een kozijn met links van de asymmetrisch geplaatste middenstijl een vierruits raam en rechts een tweeruits raam; een identiek -gespiegeld- raam en dubbele houten garagedeuren, met in elke deur een zesruits raam. De dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde pannnen.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 235.
Nieuw Loosdrechtsedijk 235.
Monumentnummer: LOO-014
"de Fuut". Kleine villa (zomerhuisje) gebouwd omstreeks 1930. Het pand op rechthoekig grondvlak met een halfronde uitbouw aan de achterzijde, in een bouwlaag met kap, is voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. De asymmetrische voorgevel heeft 3 vensterassen, waarvan de middelste de entree is. Het zadeldak is gedekt met riet, aan de voorzijde ook een dakkapel en voorzien van een gesmoorde rietvorst. Het pand is geplaatst op een betonplaat, deels boven het water, die fungeert als terras.
 
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 245.
Nieuw Loosdrechtsedijk 245.
Monumentnummer: LOO2010-16
Nieuw-Loosdrechtsedijk 245 is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een zomerhuis aan de Stille Plas uit de jaren 1930. Het pand is daarmee een uitdrukking van de ontwikkeling van Loosdrecht tot toeristische trekpleister. Opmerkelijk is de vrije ligging van de woning op palen in het water. De architectuur van Nieuw-Loosdrechtsedijk 245 met hoog wolfsdak, raamkozijnen met roedeverdeling en opvallende entree met deurkozijn met halfronde boog met zwikken is karakteristiek voor de toenmalige stijlopvattingen. De hoofdvorm van de zomerwoning, de vorm van de kap zijn nog redelijk gaaf.
 
 
  
Nieuw Loosdrechtsedijk 251
Nieuw Loosdrechtsedijk 251.
Monumentnummer: LOO-015
"Mon Caprice". Kleine villa (zomerhuisje) gebouwd in 1938. Het pand op L-vormig grondvlak, in een bouwlaag met kap, is op de begane grond opgetrokken in gele baksteen in halfsteens verband met diepe lintvoegen en de verdieping in houtskeletbouw. De gevels van de verdieping zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen, kragen uit op zware klossen. Het zadeldak van de hoofdbouwmassa en het halve schilddak op de garage, beiden met de nok loodrecht op de weg, zijn rietgedekt.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 252.
Nieuw Loosdrechtsedijk 252.
Monumentnummer: LOO-016
"de Kajuit" Kleine villa, oorspronkelijk gebouwd als zomerhuisje in 1932 naar ontwerp van architect C. de Groot Jzn. uit Hilversum; in 1961 verbouwd en vergroot voor permanente bewoning. Het oorspronkelijk pond op T-vormig grondvlak bestond uit het linker gedeelte van het huidige pand. De haaks daarop aan de achterzijde gesitueerde vleugel is toegevoegd in 1961. Later is het pand aan de achterzijde uitgebreid met een haaks op de "1961"-vleugel aan de achterzijde toegevoegde vleugel en de garage aan de rechterkant. De beschrijving beperkt zich tot het oorspronkelijke pand uit 1932. Het pand, op rechthoekige plattegrond in een bouwlaag met kap, is geheel opgetrokken in bouwskeletbouw. De gevels zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. Het pand staat op een houten vlonder boven het water.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 254.
Nieuw Loosdrechtsedijk 254.
Monumentnummer: LOO-017
"de Cockpit". Woonhuis gebouwd in 1933, naar ontwerp van architect C. de Groot Jzn. uit Hilversum, als dubbel weekendhuisje. Het pand, op vrijwel rechthoekig grondvlak in een bouwlaag met kap, is geheel opgetrokken in houtskeletbouw. De gevels zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. De voorgevel bestaat uit een lage langsgevel met twee topgevels en is rietgedekt met in het midden een dakkapel. In de linker topgevel op de begane grond bevindt zich een halfrond raam met glas-in-loodvulling. Het pand staat op een houten vlonder boven het water, dat als terras aan de achterzijde van het pand over het water doorloopt.
 
 
  
Nieuw Loosdrechtsedijk 260.
Nieuw Loosdrechtsedijk 260.
Monumentnummer: LOO-018
Woonhuis gebouwd omstreeks 1930 en omstreeks 1990 aan de linkerzijde uitgebreid met een vleugel. Het pand op een U-vormig grondvlak in een bouwlaag met rietgedekte kap, is geheel opgetrokken in houtskeletbouw. De gevels zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. De voorgevel bestaat uit een lage langsgevel met meerdere rechte vensteropeningen met een ongedeeld raam. Het doorlopende schilddak is afgedekt met rode rietvorsten. Het pand staat op een houten vlonder boven het water, dat als terras aan de achterzijde van het pand over het water doorloopt.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 262.
Nieuw Loosdrechtsedijk 262.
Monumentnummer: LOO-019
Woonhuis gebouwd omstreeks 1930 en nadien uitgebreid met een vleugel aan de linkerzijde. Het pand, oorspronkelijk op een L-vormig grondvlak in een bouwlaag met kap, is geheel opgetrokken in houtskeletbouw. De gevels zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. De voorgevel bestaat uit een lage langsgevel met (later toegevoegd) een pui met schuifdeuren. Het pand staat op een houten vlonder boven het water, dat als terras aan de achterzijde van het pand over het water doorloopt.
 
Nieuw Loosdrechtsedijk 268.
Nieuw Loosdrechtsedijk 268.
Monumentnummer: LOO-021
"De Rietschoof". Kleine villa (zomerhuisje) gebouwd omstreeks 1935. Het pand, in een bouwlaag met kap, is geheel opgetrokken in houtskeletbouw. Het pand staat op een betonplaat die op palen enige decimeters boven het maaiveld is gesitueerd. De gevels zijn voorzien van een beschieting met zwart geteerde gepotdekselde delen. Het linker deel van de voorgevel ligt iets terug onder het dakoverstek en omvat een groot ongedeeld raam en een deur met glaspaneel. Het rechter deel van de gevel is uitgevoerd als topgevel met op de begane grond een tweelicht met ongedeelde ramen. De geveltop is voorzien van een beschieting van verticale delen. Het schilddak met de nok loodrecht op de weg is gedekt met riet. De nok is afgedekt met rode rietvorsten.
 
ít Breukeleveensemeentje 1.
ít Breukeleveensemeentje 1.
Monumentnummer: LOO2010-14
ít Breukeleveensemeentje 1 is van cultuurhistorische waarde als bewaard gebleven ensemble van woonhuis met atelier voor de (inter)nationaal bekende danseres Getrud Leistikow uit 1933. Het pand is daarmee een relict van de artistieke ontwikkeling in Loosdrecht. ít Breukeleveensemeentje 1 is beeldbepalend in de bocht van de Oud-Loosdrechtsedijk en ít Breukeleveensemeentje en nabij het water gelegen. De vormgeving van de woning met gepotdekselde houten gevelbekleding en een rieten dakbedekking is karakteristiek voor de toenmalige architectuur in Loosdrecht in de jaren 1930. De hoofdvorm van woonhuis en atelier zijn nog herkenbaar aanwezig.
 
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]