Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

ANBI informatie.
 
1. Naam: Stichting Historisch Goed Loosdrecht.
 
2. RSIN: 801723073
 
3. Adres: Nieuw Loosdrechtsedijk 49a (Magneet), 1231 KM Loosdrecht
 
4. Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel te bevorderen het instandhouden van registergoederen welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde Monumenten of behoren tot een beschermd dorpsgezicht of daarvoor in aanmerking komen binnen de gemeente Loosdrecht.
 
5. Beleidsplan:
De Stichting Historisch Goed Loosdrecht heeft zich als doel gesteld om bedreigde gebouwen en opstallen in Loosdrecht met belangrijke locale cultuurhistorische waarde te helpen behouden. Het gaat om gebouwen die voor de regio karakteristiek of uniek zijn en die vaak geen andere bescherming hebben. Het bestuur verwerft via donateurs en subsidies middelen om gebouwen in eigendom te verwerven, zonodig te restaureren en te onderhouden. Verder volgt het bestuur ontwikkelingen en besluiten kritisch en tracht zonodig besluiten met negatieve effecten op constructieve wijze te beÔnvloeden. Tenslotte geeft het bestuur informatie en voorlichting over historische gebouwen in Loosdrecht.
 
6. Bestuur:
De heer P.H. de Vos, voorzitter
De heer H.Zeldenrijk, secretaris/penningmeester
Mevrouw H.M. de Vries, bestuurslid
De heer R.E.M. van der Heijden, bestuurslid
 
Behalve dit bestuur beschikken wij over een kundig adviseur: Architect de heer P.D. van Vliet.
 
7. Beloningsbeleid: De bestuurders worden niet betaald voor hun werkzaamheden.
 
8. Uitgeoefende activiteiten in 2022:
- Bijhouden van de informatie op deze website
- Volgen ontwikkelingen Rijks- en Gemeentelijke monumenten
- Onderhouden van contacten met aanverwante organisaties
- Bestuursvergaderingen
- Overleg met gemeente Wijdemeren op Monumentengebied.
 
9. Link naar de jaarcijfers 2022: FinanciŽle Verantwoording
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]