Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

De stichting heeft de Grafkapel op het landgoed Eikenrode in haar bezit.
 
 
 
Gezien de toestand waarin de Grafkapel verkeerde is in 1999 gestart met de restauratie. Deze werd mogelijk dankzij een gulle bijdrage van de Rabobank ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan en van een rijkssubsidie.
Behalve deze grote sponsors heeft ook een groot aantal kleinere sponsors en donateurs bijgedragen aan een succesvolle restauratie.
Afronding vond plaats op 21 september 2001.
 
Hier ziet u de details van de ornamenten op de Grafkapel, welke de vluchtigheid van het leven symboliseren.
 
 
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]