Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

De oprichting van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht was op 9 maart 1992
in Naarden.
 
 
Het tekenen van de akte. V.l.n.r. Notaris R.J.W.J. Meyer, H.Zeldenrijk, L.H.F.Welter, A.Doets.
 
De reden van de oprichting was de vraag van de familie Hacke of de Historische Kring Loosdrecht de Grafkapel over wilde nemen,
om zo het voortbestaan te waarborgen.
 
Omdat de Vereniging HKL geen onroerend goed in bezit had of wilde hebben, is na contact met notaris Meyer besloten
over te gaan tot oprichting van een aparte Stichting. Onze stichting heeft direct een bredere doelstelling gedefinieerd en hiervoor
de statuten van onze zustervereniging "Pas Op" uit Hilversum geadopteerd. De akte van oprichting van De Stichting Historisch Goed Loosdrecht is op 9 maart 1992 te Naarden verleden voor notaris R.J.W.J.Meyer.
 
Wij zetten ons in voor het behoud van Monumenten en beschermd dorpsgezicht in Loosdrecht.
 
 
 
De doelstelling van De Stichting Historisch Goed Loosdrecht luidt:
 
"De stichting stelt zich ten doel te bevorderen het instandhouden van registergoederen welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde Monumenten of behoren tot een beschermd dorpsgezicht of daarvoor in aanmerking komen binnen de gemeente Loosdrecht."
 
De stichting wil haar doelstellingen bereiken door:
 
1.   te bevorderen dat daarvoor in aanmerking komende registergoederen worden aangewezen tot beschermd monumenten  of bescherm dorpsgezicht.
 
2.   stimulerend op te treden voor restauratie van al dan niet als beschermd monument aangewezen registergoederen dan wel restauratie zelf te (doen) verzorgen.
 
3.   het in jurische of economische eigendom verwerven van registergoederen al dan niet onder de voorwaarden en bepalingen dat de economische belangen terzake geheel bij derden berusten en het in rechte vertegenwoordigen van economische eigenarenen en deze zaken zonodig te restaureren, te beheren, te exploiteren of te verkopen.
 
4.   voor vermelde registergoederen bestemmingen te vinden welke de beste waarborg bieden voor de instandhouding van het gerestaureerde in overeenstemming met de doelstelling van de stichting.
 
5.   het geven van adviezen, welke voor de verwezenlijking van de doelstelling bevordelijk kunnen zijn.
 
6.   het onderhouden van contacten met instellingen, welke op een soortgelijk of aanverwant terrein werkzaam zijn; het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van het gestelde doel.
 
 
 
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]