Welkom

Oprichting

Nieuws

Opinie

Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht

Rijksmonumenten Oud Loosdrecht

Gem. Monum. NL

Gem. Monum. OL

Monumentenregelingen

Instandhoudingssubsidie

Grafkapel Eikenrode

Donateurs

Links

ANBI

Nieuwe pagina

Als Stichting zonder winstoogmerk zijn wij volledig afhankelijk van ondersteuning
door een kleine groep donateurs en van subsidies.
 
Als onze doelstelling u aanspreekt kunt u ons ondersteunen door een donatie te doen.
 
Onze stichting aangewezen als (culturele) "algemeen nut beogende instelling" (ANBI),
hetgeen inhoudt dat donaties aan onze stichting in principe aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, hetgeen mooi meegenomen is als u toch al van plan was ons te ondersteunen.
 
Gift aan een Culturele ANBI? Er geldt een extra aftrek van 25 of 50%.
Aftrek van giften door particulieren aan een culturele ANBI mogen worden verhoogd met 25% (max. 1.250). 
Bedrijven mogen de aftrek van de gift met 50% verhogen (max. 2.500).
Als uw gift boven deze maxima uitkomt geldt voor het meerdere de normale aftrek.
 
Overigens geldt deze extra aftrek ook voor de z.g. periodieke giften. Periodieke giften kennen geen drempel, waardoor u extra aftrek geniet.          
De Stichting Historisch Goed Loosdrecht is een culturele ANBI.
 
Het rekeningnummer van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht is:
RegioBank: NL61 RBRB 0955 6051 05
 
 
 
[Welkom] [Oprichting] [Nieuws] [Opinie] [Rijksmonumenten Nieuw Loosdrecht] [Rijksmonumenten Oud Loosdrecht] [Gem. Monum. NL] [Gem. Monum. OL] [Monumentenregelingen] [Instandhoudingssubsidie] [Grafkapel Eikenrode] [Donateurs] [Links] [ANBI]