STICHTING HISTORISCH GOED LOOSDRECHT
secretariaat: Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM LOOSDRECHT, tel. 035-5820326
Bank: RegioBank NL61 RBRB 0955 6051 05
                 
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Activa Passiva
Grafkapel 0,45 Voorziening Grafkapel 3.188,00
Saldi Regiobank 6.820,15 Kapitaal 3.632,60
   
Totaal 6.820,60 6.820,60
BATEN EN LASTEN 2020
Donaties 155,00 Donatus verzekeringen 329,68
Rente 2,86 Monumentenwacht 45,00
Subsidies 2020 270,00 Monumentenwacht Inspectie 0,00
Sim grafkapel 2020 562,00 Bankkosten 114,00
KvK kosten uittreksel 0,00
Onderhoud grafkapel 0,00
Waterschapsbel. 2019/2020 16,19
Kosten Website 21,78
Saldo 463,21
   
Totaal 989,86 989,86
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Passiva
Activa
Voorziening Grafkapel 3.750,00
Grafkapel 0,45 Kapitaal 3.533,36
Saldi RegioBank 7.283,36
   
Totaal 7.283,81 7.283,36
Loosdrecht, 8 juni 2021
De penningmeester, De voorzitter,
H. Zeldenrijk P.H. de Vos