STICHTING HISTORISCH GOED LOOSDRECHT
secretariaat: Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM LOOSDRECHT, tel. 035-5820326
Bank: RegioBank NL61 RBRB 0955 6051 05
                 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Activa Passiva
Grafkapel 0,45 Voorziening Grafkapel 2.626,00
Saldi Regiobank 6.291,01 Kapitaal 3.665,46
   
Totaal 6.291,46 6.291,46
BATEN EN LASTEN 2019
Donaties 170,00 Donatus verzekeringen 287,03
Rente 2,95 Monumentenwacht 45,00
Subsidies 2019 515,00 Monumentenwacht Inspectie 0,00
Sim grafkapel 2019 562,00 Bankkosten 99,00
Onderhoud grafkapel 0,00
Waternet  0,00
Kosten Website 39,78
Open Mon.dag 250,00
Saldo 529,14
   
Totaal 1.249,95 1.249,95
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
Passiva
Activa
Voorziening Grafkapel 3.188,00
Grafkapel 0,45 Kapitaal 3.632,60
Saldi RegioBank 6.820,15
   
Totaal 6.820,60 6.820,60
Loosdrecht, 7 mei 2020
De penningmeester, De voorzitter,
H. Zeldenrijk P.H. de Vos