STICHTING HISTORISCH GOED LOOSDRECHT
secretariaat: Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM LOOSDRECHT, tel. 035-5820326
Bank: RegioBank NL61 RBRB 0955 6051 05
                 
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Activa Passiva
Grafkapel 0,45 Voorziening Grafkapel 2.064,00
Saldi Regiobank 5.870,70 Kapitaal 3.807,15
   
Totaal 5.871,15 5.871,15
BATEN EN LASTEN 2018
Donaties 245,00 Donatus verzekeringen 266,15
Rente 1,01 Monumentenwacht 42,50
Subsidie 2018 260,00 Monumentenwacht Inspectie 220,00
Sim grafkapel 2018 562,00 Bankkosten 69,00
KvK kosten uittreksel 0,00
Onderhoud grafkapel 0,00
Waternet 2017/18 13,90
Kosten Website 36,15
Saldo 420,31
   
Totaal 1.068,01 1.068,01
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Passiva
Activa
Voorziening Grafkapel 2.626,00
Grafkapel 0,45 Kapitaal 3.651,21
Saldi RegioBank 6.291,01
   
Totaal 6.291,46 6.277,21
Loosdrecht, 
De penningmeester, De voorzitter,
H. Zeldenrijk P.H. de Vos