STICHTING HISTORISCH GOED LOOSDRECHT
secretariaat: Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM LOOSDRECHT, tel. 035-5820326
Bank: RegioBank NL61 RBRB 0955 6051 05
                 
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Activa Passiva
Grafkapel 0,45 Voorziening Grafkapel 1.502,00
Saldi Rabo/Postbank 11.122,25 Kapitaal 9.620,70
   
Totaal 11.122,70 11.122,70
BATEN EN LASTEN 2017
Donaties 270,00 Donatus verzekeringen 249,40
Rente 17,32 Monumentenwacht 42,50
Subsidie 2017 255,00 Monumentenwacht Inspectie 188,65
Sim grafkapel 2017 562,00 Bankkosten 147,98
Schadeuitkering grafkapel 7.307,07 KvK kosten uittreksel 7,50
Onderhoud grafkapel 5.025,52
Saldo negatief 5.251,55 Waternet 2016 6,57
Overlijdensadvertentie 118,00
Kosten Website 36,15
Schadeherstel grafkapel 7.825,07
Postzegels 15,60
Totaal 13.662,94 13.662,94
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Activa Passiva
Grafkapel 0,45 Voorziening Grafkapel 2.064,00
Saldi RegioBank 5.870,70 Kapitaal 3.807,15
   
Totaal 5.871,15 5.871,15
Loosdrecht, 
De penningmeester, De voorzitter,
H. Zeldenrijk P.H. de Vos